Bez problémů zajistíme všechny možnosti ochrany majetku, festivalu a osob. Budeme potěšeni, když na nás budete mít vysoké nároky. Nabízíme Vám bezpečnostní služby širokého rozsahu a komplexní servis. Kvalita služeb je zajištěna profesionálními a zkušenými pracovníky.

Touto službou se rozumí ostraha objektů všeho druhu, jako jsou průmyslové objekty, finanční ústavy, obchodní domy, hotely, ubytovny apod., formou střežení těchto objektů pracovníky s možností výběru vhodného režimu ostrahy 24 hodin, 12 hodin, pravidelně nebo nepravidelně dle požadavku a kritérií zákazníka.

Tuto činnost vykonávají pečlivě vybraní pracovníci naší agentury, kteří jsou k těmto účelům zvlášť proškolováni, přezkoušeni a kteří mají k úkonům spojených s touto činností patřičné oprávnění.

Výkon lze kombinovat jako službu pochůzkovou, střežení v požadovaném prostoru, nebo strážení pevného stanoviště (kontrola na vrátnici, sledování pohybu osob, věcí, vozidel aj.)

  • zabrání krádežím, pošozování, zneužvání a niční majetku zamezí nedovoleném
  • vstupu osob a neoprávněému vjezdu č výjezdu vozidel
  • provádí kontrolu osob, vozidel a vnášných nebo vynášných věcí
  • spolupracuje na úkolech v oblasti BOZP a PO
  • plní úkoly související se záchranou žvota, zdraví a majetku